Terabyte

Co je to terabajt:

Terabyte (read terabaite ) je název, který charakterizuje měrnou jednotku používanou pro ukládání dat v oblasti výpočetní techniky, což odpovídá 1 024 gigabajtům. To je reprezentováno zkratkou 1TB .

Používá se také k vyjádření číselné hodnoty 1 099 511 627 776, což je celkem 1 024 gigabajtů.

Terabajt je násobkem bajtu, který spolu s ostatními násobky působí jako čítače svazku, kde mohou být informace a data uloženy v počítačovém systému.

Viz význam Gigabyte a Byte.

Odpovídající terabajtový binární soubor je tebibyte, což se rovná částce 1 073 741 824 kilobajtů nebo 1024 gibibytů.

Terabajty obvykle představují množství úložného prostoru, který může pevný disk ( pevný disk ) podporovat.

Viz také význam Tery.