Hallelujah

Co je Hallelujah:

Hallelujah znamená chválit Boha Hospodina nebo uctívat Boha Hospodina . To je hebrejský termín “Halleluyah”, tvořený spojením Hallelu, který znamená Chvála, plus Yah který znamená Bůh, Yahweh. Halleluja je tedy chválou Bohu, Hospodinu.

Hallelujah je výraz, který chválí Boha v písních a modlitbách, které se modlily v kultech a mši křesťanů.

Sobota Hallelujah pro křesťany je den před Velikonoční nedělí, poslední den svatého týdne, kde se slaví vzkříšení Ježíše Krista. Hallelujah je slovo široce používané ve Starém zákoně a novozákonních textech křesťanské Bible a v knize apokalypsy sv. Jana.

Hallelujah je také považován za slovo, které pochází z nářků, z oslavy radosti, která se dnes děje mezi semitskými a africkými kmeny.

Hallelujah! je slovo, které vyjadřuje pocity úspěchu, když se něco stane.

Hallelujah je také okrasný keř, z rodiny luštěnin, podčeleď Cesalpiniácea.