Hloupé

Co je blázen:

Pošetilý znamená toho, kdo není rozumný, to znamená, že jedná nekonzistentně, aniž by měl dobrý smysl pro své postoje.

Blázen je ten, kdo je šílený, abnormální, člověk s obtížným jednáním a porozuměním. Často se také nazývá nevyvážený a nezodpovědný.

Své činy praktikuje bez strachu nebo bez přesvědčení, že škodí ostatním a mylně se k nim dopouští, protože nemá správné svědomí o zlech, které může stavět a uvádět do praxe.

Etymologicky, slovo “pošetilý” pocházel z latiny insensatus, který je tvořen křižovatkou elementu v, který přidá smysl pro negaci, a sensatus, mínit “opatrný” nebo “kdo má dobrý smysl”. Doslovný význam tohoto slova je „ten, kdo nemá dobrý úsudek“.

Například, “běh v poledne s 40 mírami tepla je nesmysl” nebo “vy jste byli příliš hloupí opustit vaše dítě uvíznuté uvnitř auta . ” \ T

Síťová televizní síť Rede Globo představila v roce 2011 román Foolish Heart, který se zabýval vztahem několika rodin.

Hlavním zaměřením tohoto románu byl konflikt ve vztahu mezi dvěma bratry, protagonisty příběhu a soužení vyplývajícími z hloupých milostných vztahů.

Viz také význam Insane.