Zoologie

Co je Zoologie:

Zoologie pochází z řecké zoon, což znamená studie o zvířatech a logech. Zoologie je věda, která studuje zvířata, stejně jako vztahy mezi nimi a prostředím, ve kterém žijí. Zoologie také studuje strukturu zvířat, které tvoří jejich tkáně, vlastnosti a buněčné funkce.

Je známo přibližně 2 000 000 druhů zvířat, ale někteří odborníci se domnívají, že v určitých skupinách je známa pouze malá frakce tohoto druhu.

Fyziologie živočichů je studována z anatomie a embryologie. Genetika a mechanismy evoluce zvířat jsou studovány prostřednictvím molekulární biologie, molekulární genetiky a evoluční biologie. Ekologie zvířat studuje jeho ekologické chování. V evoluční biologii je uvažována genetika populací, dědičnost, rozptyl, mendelismus a reprodukce. Jiné vědy studují charakteristiky, které jsou společné pro každý druh nebo skupinu zvířat.

Ve studii morfologie zvířat je zahrnuto rozpoznání všech druhů vyhynulých a přítomných zvířat a jejich distribuce v čase a prostoru.

Zoologie je rozdělena do několika větví, takový jako Mastozoology to studuje savce, Ichthyology to studuje ryby, Ornithology studuje ptáky a Elotogia to studuje chování zvířat.