Také

Co je jiné:

To je také příslovce tak to znamená “stejně”; "také"; "navíc"; "stejným způsobem".

Příslovce jsou neměnná slova, která mění význam slovesa, přídavného jména nebo jiného příslovce. Vyjadřují okolnosti (čas, místo, režim, pochybnost, popření, potvrzení, intenzita), ve kterých se slovní proces vyvíjí.

"Jinak" je spojovací prvek, který označuje vztah sčítání, tj. Spojuje myšlenky, argumenty nebo názory vyjádřené ve větě.

Je to termín považovaný za staromódní. Je málo používán v každodenním jazyce, nicméně v právním prostředí se odborníci s určitou frekvencí uplatňují při zpracování procesního nebo ústního jazyka.

Příklad použití "jiných" v právním prostředí lze vidět v následující větě:

" Je třeba zdůraznit, že obžalovaný je osoba dobré povahy a čestná, a mělo by být poznamenáno, že má dobré výsledky a nikdy se nezúčastnil žádného trestného činu ."

Ve výše uvedeném příkladu je "jinak" snadno vyměnitelné "přídavkem" nebo "také", což potvrzuje jeho funkci přidávání a pokračování.