Společenský život

Co je společenský život:

Společenský život znamená vzor chování jedince se společností, který se odehrává skrze jejich vztahy, kontakt s přáteli, nové vztahy, pocit, že ostatní mají společnost, komunikují s ostatními a činí lidi. žít ve společnosti s odpovědností a plnit sociální závazky, které si sama stanovila.

Ústřední osou je proces ústavy a rozvoje společenského života. V tomto procesu se jedinec transformuje, svou instinktivní vnitřní podstatou, humanizovanou a historicko-sociální povahou. V díle člověk nalézá lidi, s nimiž potřebuje žít s úctou a zdvořilostí, kde je vždy zodpovědný za své postoje.

Společenský život nachází svůj prostor od dětství, kdy rodiče začínají doma učit první kroky, učit se žít s ostatními, i když se rodiče snaží ve škole komunikovat se svými dětmi, ve vztazích s kolegy, učiteli, vyučovat pravidla dobré chování, dobré příklady, ukázání rozdílů mezi dobrem a zlem, aby se vztahy staly harmonickým a odpovědným způsobem.