Označit nevhodný obsah

Co jsou Ora Balls:

No míče je slang a znamená totéž jako pra nebo protože. Nyní jsou míčky prohlášení o tom, co říkáte, nebo o tom, co druhá osoba neposlouchá.

Nyní jsou míče slangem fenoménu zvláštního jazyka. Mladí lidé jsou největšími uživateli slangu, ale i dospělí z různých společenských tříd ho využívají, protože je snadnější mluvit a porozumět. V médiích se také objevuje ve slangu, jako způsob, jak oslovit největší počet lidí.

Nyní mohou míče také vyjadřovat zlost, podráždění nebo ve smyslu ukazování něčeho neobvyklého. Míče jsou nyní mezilehlé locution, protože to odpovídá skupině slov, které mají stejnou hodnotu interjection.

Příklady vět s kuličkami

No tak, míče, zapomněl jsem si vzít svůj lék. Nevím, jak půjdu domů bez deštníků. No tak, jak mi nevěříš?