Možná

Co je Quiçá:

Možná, že je klasifikován jako příslovce v portugalském jazyce, který má význam "něco, co se může stát", "možná" nebo "možná" .

Tento termín přišel do portugalského jazyka přes španělštinu možná, který také má stejný význam: “možná” nebo “možná”. Nicméně, jeho etymologický kořen, podle některých učenců, je od latiny quid sapit .

Příklady: "V těchto dnech hodně prší, možná máme slunečný víkend." "Tento týden dostanu testovací poznámku, možná jsem to udělal dobře . "

Ačkoli to je oficiálně přítomné ve slovníku portugalského jazyka, možná to není velmi obvyklý termín v portugalském slovníku, na rozdíl od španělštiny, kde toto slovo je používáno hodně.

Obecně platí, že když se říká, že se určitá věc "může stát", znamená to, že může nebo nemůže být realizována, to znamená, že její realizace není jistá.

Synonymum možná

  • Šance
  • Možná
  • Možná
  • Možná
  • Nakonec
  • Pravděpodobně
  • Náhodou
  • Kdo ví