Organizační psychologie

Co je organizační psychologie:

Organizační psychologie je oblast psychologie, která je věnována pochopení jevů lidského chování, ke kterým dochází v pracovním prostředí .

Oblast, také volal pracovní psychologii, snaží se vyřešit problémy spojené s řízením lidských zdrojů nebo řízení lidí uvnitř společnosti. K tomu se snaží pochopit, jak zaměstnanci pracují v kolektivním prostředí a analyzují důsledky určitého postoje v pracovním prostředí.

Organizační psychologie je rozvíjena prostřednictvím aplikace principů psychologie, snaží se pochopit individuální a kolektivní chování zaměstnanců, jakož i organizační chování společnosti.

Práce organizační psychologie spočívá ve zvyšování kolektivní pohody a kvality života na pracovišti.

Oblasti praxe organizační psychologie

Hlavními oblastmi činnosti organizační psychologie jsou:

 • Nábor a výběr pracovníků: oblast zodpovědná za přitažlivost a organizaci zaměstnanců ve volných pracovních místech ve společnosti, a to prostřednictvím identifikace osob, které mají nejvhodnější profil pro obsazení každého pracovního místa.
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: sestává ze souboru akcí a strategií, jejichž cílem je umožnit zaměstnancům efektivnější plnění jejich povinností v souladu s potřebami společnosti.
 • Monitorování spokojenosti zaměstnanců : organizační psycholog je také zodpovědný za monitorování úrovně motivace lidí, kteří poskytují služby ve společnosti, a to vždy s cílem zajistit, aby se cítili hodnotní a integrovaní do pracovního prostředí.
 • Organizační diagnóza: práce, která dělá druh situačního hodnocení všech oblastí podnikového managementu s cílem identifikovat možné problémy nebo potíže, které ve společnosti existují. Při identifikaci problémových bodů musí psycholog vytvořit a realizovat strategie k řešení těchto problémů.
 • Řízení konfliktů : jsou prováděna opatření k zajištění zdravějšího pracovního prostředí, od identifikace a řešení konfliktů, které mohou existovat mezi zaměstnanci společnosti nebo instituce.
 • Řízení kariéry a platu : postarejte se o správné přiřazení povinností ke každé pozici ve firmě, kromě pomoci při stanovení nejvhodnějšího platu za každou vykonanou funkci. Může také pomáhat při vývoji kariérního plánu, který zaměstnancům umožní růst a přínosy.

Organizační psychologii lze využít v jakémkoli pracovním prostředí: v soukromých společnostech, veřejných institucích, nevládních organizacích a vládních orgánech.

Co dělá organizační psycholog?

Odborník, který pracuje v této oblasti, se nazývá organizační psycholog. Je odpovědný za identifikaci obtíží a navrhování opatření, která zlepšují životní a pracovní podmínky v podnicích a institucích. Mezi jeho aktivity patří:

 • Identifikace hlavních profilů zaměstnanců ve firmě.
 • Hodnocení organizačního chování lidských zdrojů.
 • Diagnostika psychosomatických onemocnění a pracovních poruch uvnitř společnosti.
 • Identifikace příčin absencí (absence práce) a vysoká fluktuace zaměstnanců.
 • Uveďte hlavní motivační faktory pro práci.
 • Navrhnout změny, které zlepší strukturu a fungování společnosti.
 • Analýza postupů a pravidel přijatých společností.

Význam organizační psychologie

Existence práce organizační psychologie je důležitá pro zajištění většího zdraví, kvality života a produktivity v pracovním prostředí.

Psychologický doprovod v pracovním prostředí je tak příznivý jak pro blaho zaměstnanců, tak pro úspěch společnosti.

Prostřednictvím organizační psychologie se mohou společnosti a instituce lépe vyhnout možným akcím a jednáním, které podkopávají organizační kulturu pracovního prostředí. Z toho mohou vytvářet a přijímat strategie, které podporují uspokojivou integraci týmu.

Více o významu organizační kultury a organizačního chování.