Kosmos

Co jsou kosmos:

Kosmos nebo vesmír je vesmír jako celek . Je to soubor všeho, co existuje, od mikrokosmosu až po makrokosmos, od hvězd až po subatomární částice. Od starověkého Řecka - Kosmos znamená krásu, pořádek, organizaci, harmonii.

Mikrokosmos je malý svět, abstrakt vesmíru, člověk sám jako výraz vesmíru.

Makrokosmos je velký svět, vesmír jako organický celek, v opozici k lidské bytosti (mikrokosmos), podle filozofických doktrín, které připouštějí korespondenci mezi konstitutivními částmi vesmíru a konstitutivními částmi člověka.

Kosmologie je věda, která studuje vesmír, který se zabývá strukturou vesmíru. Je to hledání původu vesmíru, struktury, vývoje a složení vesmíru.

Cosmos byl velmi slavný televizní seriál ve Spojených státech, který ukázal vesmír milionům lidí.