Downstream a Amount

Co je po proudu a po proudu:

Downstream a upstream jsou referenční místa řeky podle pohledu pozorovatele. Downstream je normální tok vody, od vyššího bodu k nižšímu bodu . Částka je směr od nižšího bodu k vyššímu .

Po proudu je strana, do které směřuje proud vody, a proti proudu je část, kde se řeka rodí. Říká se, že ústí řeky je nejvzdálenějším bodem této řeky a pramen je jeho nejvýše položeným místem.

Následný termín přijde z latiny “ jusum” znamenat odliv, k straně úst, to je, celá voda, která sestupuje k ústům řeky je dole a upstream je část nahoře, odkud vody přijdou. Tento referenční bod může být město na břehu řeky, přehrada, vodopád, přítok, most atd.

Adverbiální fráze downstream se vztahuje k dolní nebo sestupné straně: směrem k ústům. Používá se k označení spodního bodu, který je ve vyšším bodě. Vztahuje se na stranu, která vrhá příliv.

Přísloví přísloví se vztahuje na směr zdroje a odkazuje na nejvyšší bod (rodící se).

V obrazovém jazyce, příslovce fráze “upstream” a “downstream” být používán se odkazovat na události před (upstream) nebo po (downstream) daný den. Tyto termíny jsou používány v mnoha oblastech, zejména v exaktních vědách.