Curriculum Lattes

Co je to kurikulum Lattes:

Curriculum Lattes je kurikulum vytvořené ve standardech Lattes platformy, řízené CNPq (Národní rada pro vědecký a technologický rozvoj).

Platforma Lattes je výsledkem zkušeností CNPq s integrací databází kurikula, výzkumných skupin a institucí do jediného informačního systému.

Kurikulum Lattes se stalo národním standardem v akademickém záznamu studentů a výzkumníků v Brazílii. V současné době je přijímána většinou rozvojových institucí, univerzit a výzkumných ústavů.

Bohatství informací, komplexnost a spolehlivost jsou nepostradatelnými prvky pro financování vědy a techniky.

Curriculum Lattes je komplexnější než Curriculum Vitae, což je hlavní rozdíl mezi nimi. Kurikulum Lattes je delší, protože by mělo podrobně zmínit všechno, co souvisí s profesní kariérou.

Všechna data platformy Lattes jsou veřejnosti k dispozici ke konzultaci na internetu.