Curriculum vitae

Co je životopis:

Curriculum vitae to znamená učební plán, v portugalštině, je termín odvozený z latiny, a znamená trajektorii života. Učební plán může být také zkrácen na CV nebo jen pokračovat. Jedná se o historický dokument, který informuje o vzdělávací a / nebo akademické trajektorii a profesních zkušenostech osoby jako způsobu, jak prokázat své dovednosti a kompetence.

Cílem životopisu je poskytnout společnosti profil společnosti a může být také použit jako podpůrný nástroj v akademických situacích. Učební plán je syntézou kvalifikací a schopností, v nichž kandidát na některé pracovní místo popisuje své profesní zkušenosti, akademické zázemí a další údaje o lidech.

Učební plán je stále způsob, jakým většina společností používá k výběru svých zaměstnanců. Obvykle je životopis zaslán e-mailem společnostem nebo na webových stránkách některých je možné vytvořit vlastní životopis, aby zůstal ve stejné databázi.

Neexistuje žádný model učebního plánu, každý by měl dělat to, co si myslí nejlépe, ale vždy obsahovat základní informace, jako jsou kontaktní údaje, profesní zkušenosti kandidáta, jeho akademické zázemí, kurzy, které udělal, ať už v jazykové nebo počítačové vědě atd. . Je velmi důležité vytvořit učební plán bez chyb pravopisu, je-li nutné dát fotografii, která není vulgární nebo by mohla poškodit obraz kandidáta.