Zájem od Mory

Co je Mora zájem:

Úroky z prodlení jsou procentní sazbou z prodlení s placením úvěrového zajištění za určité časové období .

Úroky z prodlení jsou pokutou uloženou dlužníkovi za zpoždění při plnění jeho povinnosti.

Úroky z prodlení fungují jako druh náhrady za zpoždění při výkonu dluhu, úroky mohou být dohodnuty mezi stranami nebo v případě neexistence úmluvy úroky stanovené zákonem.

Jedná se o dodatky povolené zákonem věřiteli dluhu, které se charakterizují jako právní mechanismus, aby se zabránilo selhání dlužníků.

Pro výpočet výše úroků z prodlení můžete přidat sazbu Selic od měsíce následujícího po měsíci daně až do měsíce před zaplacením a připočítat k této částce 1% s odkazem na měsíc platby.

Úrokovou sazbu lze také použít na výši splatné daně nebo příspěvku a zákonem povoleno maximálně 2% částky nedoplatků.

Nevyplacení jakéhokoliv typu účtu v den splatnosti, povinně vede k inkasu pokuty nebo úroku z prodlení.

Další informace o významu zájmu.