Vacatio Legis

Co jsou Vacatio Legis:

Vacatio Legis je právní termín latinského původu, to znamená, že se jedná o volné místo práva, tj. O „volné právo“, tedy o období, které uplynulo mezi dnem zveřejnění zákona a dnem, kdy vstoupí v platnost, nebo povinné.

Zákonně založená organizace Vacatio Legis je zřízena tak, aby existovala doba asimilace nového zákona, který vstoupí v platnost po daném termínu. Toto období je v průměru 45 dnů ode dne zveřejnění zákona.

Je také možné, že nový zákon osvobozuje Vacatio legislativu, a proto musí obsahovat následující článek: „Tento zákon vstoupí v platnost dnem jeho zveřejnění“.

Nepřímý Vacatio legislat je ten, který určuje nový termín pro jeho období Vacatio legislat, tak že některá zařízení mohou mít aplikaci.

Zákon je platný až do vzniku nového zákona a stále může být, že nový zákon poprvé zakládá skutečnost. Právě v tomto kontextu začíná okamžik začátku nového zákona a také si uvědomuje rozsah jeho účinků na jednání, která byla do té doby vykonávána.

Od doby Římanů převažuje princip zákazu zpětné účinnosti zákona, to znamená, že žádný zákon by nemohl uplatnit své účinky na skutky a skutky, ke kterým již došlo. Právě na počátku devatenáctého století se liberální myšlenky snažily chránit tzv. Nabyté právo.