Redundantní

Co je redundantní:

Redundantní je adjektivum dvou rodů, které se používá k popisu něčeho, o čem se informace již říkaly a které se staly opakujícími se.

Slovo odkazuje na termín redundance, což znamená nadměrné používání podobných slov nebo výrazů. To pochází z latiny redundare, který znamená “k návratu”.

Osoba je nadbytečná, když několikrát vypráví stejný příběh, aniž by změnil, co říká nebo prodlužuje svůj projev, což způsobuje, že zpráva bude načtena s opakováním.

Příklad: "Starosta je ve svém projevu velmi nadbytečný. Mluvil dvě hodiny, aby řekl něco, co mohl říct za 30 minut."

Termín může také být nahrazený synonyma takový jak rozptýlený, nadměrný, dlouho-navinutý, pleonastic. V angličtině, to je psáno způsobem podobným portugalštině: nadbytečný .