Ermo Place

Co je Lugar Ermo:

Divočina je pouštní místo, divočina, nehostinná, bez obyvatel, která způsobuje strach a nejistotu. Ermo je slovo, které má původ řeckých éramos, a latinské "eremu", to znamená osamocené.

Ermo je adjektivum, které kvalifikuje toto místo, které je osamělé, opuštěné, to je náhodné.

Poustevník nebo poustevník je ten, kdo žije v divočině pokáním, je ten, kdo se izoluje od sociálního kontaktu, který žije bez doprovodu na vzdáleném místě, daleko od kontaktu s jinou osobou.

Ermo je také první osobností, která je známkou současného slovesa "ermar", což znamená snížit divočinu, vylidnit, uhasit nebo snížit počet obyvatel regionu.

Příslovná fráze „náhodně“ znamená náhodou, sama o sobě, bez jakéhokoliv mínění.