Kritická reflexe

Co je kritická reflexe:

Kritická reflexe je povědomí; zkoumat nebo analyzovat důvody a důvody něčeho .

Kriticky se odráží postoj vyšetřování a proto je třeba vědět, co je zkoumáno, bez jakýchkoliv předsudků a předsudků.

Kriticky se odráží také od získávání informací získaných z výzkumu.

Některé termíny používané při mluvení o kritické reflexi jsou „nesoudí knihu podle jejího obalu“; to znamená nehodnotit fakt nebo objekt, aniž by nejprve pečlivě poznal jeho záměry, původ, autory atd.

Kritická reflexe je komplexní, zpochybňující a autonomní reflexe. Spočívá v tom, že jednotlivec jde nad rámec toho, co čte nebo slyší, a hledá různé pohledy na analýzu téže skutečnosti.

Je definován tím, že nepřijímá jako zjevné a zjevné věci, myšlenky, fakta, situace, hodnoty, chování naší každodenní existence; nikdy je nepřijímat, aniž by je nejprve zkoumali a chápali jako celek.

Kritická reflexe filosofie

Kritická reflexe je také použita ve filozofii. Samotná filozofie je systematická a kritická reflexe, jejímž cílem je zachytit „věc sama o sobě“, skrytou strukturu a existující způsob bytí. Aby byla reflexe filosofická, musí být kritičnost.

Další informace o významu filozofie.