Lato Sensu

Co je Lato Sensu:

Lato sensu je výraz v latině, který znamená " v širokém smyslu ". To je používáno v jiných jazycích a oblastech takový jako právo, lingvistika, semiotics a jiní, říkat, že jistý výklad musí být chápán v jeho širším, širším smyslu.

V Brazílii, výraz byl představen odlišit kratší postgraduální kursy jak protichůdný k “ stricto sensu ”.

" Lato sensu " znamená specializační kurzy a MBA, ve kterých má výzkumná činnost široký význam, zahrnující specifické problémy studijní oblasti. Na konci kurzu obdrží student certifikát o absolvování.

Podle MEC (ministerstvo školství) musí postgraduální studium „ lato sensu “ trvat minimálně 360 hodin.

Nejdelší postgraduální kurzy, které zahrnují mistry a doktoráty, se nazývají " stricto sensu " (v přísném smyslu). Na konci kurzu obdrží student titul mistra nebo doktora.

Výzkumy prováděné ve specializacích stricto sensu zahrnují nové problémy a důkaz nových teorií. Na rozdíl od specializací lato sensu, které směřují k řešení nových problémů, ale k aplikaci existujících teorií.