Skutečné unce

Co jsou skutečné jednotky:

Skutečné poplatky jsou závazky, které omezují požívání a nakládání s majetkem, představují práva nad něčím jiným. Jsou zatíženy právy, jejichž užitkem by bylo generování osobních kreditů ve prospěch držitele.

Skutečné dluhy se liší od skutečných práv a skutečných záručních práv a jejich podobnost je definována zákonem. Jedná se o povinnosti provádět pravidelně nebo opakovaně dávky, které spadají na držitele určitého aktiva a stávají se vázány na věc, která bude sloužit jako záruka plnění. Ve skutečných poplatcích povinnost také spadá na toho, kdo věc vlastní.

Aby existovala skutečná zástavní práva, je nezbytné, aby vlastník věci byl vlastně dlužníkem, s výhradou povinnosti, nikoli pouze vlastníka nebo vlastníka určitého aktiva, jehož hodnota zaručuje zadlužení ostatních.

Dalším významem pro reálné břemena je potvrzení skutečných břemen, což je, jako by se jednalo o rodný list nemovitosti, tento dokument je získán v registru okresu, kde se nemovitost nachází.

Viz také význam inverze důkazního břemene.