Výprodej

Co je výhodná síla:

Vyjednávací moc znamená moc směny ; barter Vyjednávání je akt výměny, podvodného či nikoli jednoho předmětu pro druhého; je síla osoby nebo skupiny při projednávání cen, vyvíjení tlaku a náročnosti, například vyšší kvality za nižší cenu.

Barganha pochází z anglického slova smlouvat, který reprezentuje sloveso barganhar v portugalštině.

V obrazovém smyslu může být vyjednávání synonymem podvádění, protože může představovat podvodnou transakci.

Výměnný výkon podle Portera

Vyjednávací síla tvoří dva faktory v modelu pěti sil Michaela Portera, jehož cílem je analyzovat konkurenci mezi společnostmi a vytvořit efektivní obchodní strategii.

Vyjednávací síla kupujících je jednou z pěti silných stránek společnosti Porter, je to schopnost zákazníků vyjednávat se společnostmi v tomto odvětví. Tato konkurenční síla má co do činění s rozhodovací pravomocí kupujících nad atributy výrobků, zejména cenou a kvalitou.

Dalším faktorem je vyjednávací síla zákazníků, kdy zákazníci požadují vyšší kvalitu za nižší cenu zboží a služeb, tento faktor také konkuruje průmyslu, nutí ceny dolů a hází mezi sebou konkurenty.

Podívejte se na význam Porterových 5 sil.