Plná moc

Co je síla nákupu:

Nabytím moci je schopnost osoby nebo obyvatelstva nabýt hmotné statky .

Ti, kdo mohou získat (což neznamená, že nabývají), mají vyšší hodnotu zboží po stejnou dobu.

Kupní síla souvisí s peněžním příjmem osoby a / nebo obyvatelstva. Osoba, která získává určitou hodnotu zboží v nepeněžních prostředcích, jako je výměna zboží za službu, má však stejnou kupní sílu jako jiná, která je získala penězi.

V ekonomice existuje tzv. Parita kupní síly (PPA) nebo parita kupní síly (PPP), která je metodou pro výpočet kupní síly mezi dvěma zeměmi.

PPA měří, nakolik může určitá měna nakupovat v mezinárodním měřítku, protože zboží a služby mají různé ceny z jedné země do druhé.

Tato metoda spojuje kupní sílu konkrétní osoby s životními náklady místa, je-li plat dostatečný pro jednotlivce, aby si koupil vše, co chce a atd.

Parita kupní síly je důležitá, protože srovnání hrubého domácího produktu (HDP) ve společné měně přesně nepopisuje rozdíly v materiální prosperitě a PPA zohledňuje rozdíly v příjmech a rozdíly v životních nákladech.

Viz také význam akvizice a sociálního vzestupu.