Celosvětová síť

Co je to World Wide Web:

Web představuje celosvětovou síť, známou také jako Web nebo WWW. World Wide Web je systém hypermediálních dokumentů, které jsou propojeny a provozovány na internetu.

Celosvětové webové dokumenty mohou být ve formě videí, zvuků, hypertextů a obrázků a pro prohlížení informací slouží ke stažení těchto informací počítačový program nazvaný prohlížeč a jeho zobrazení na obrazovce uživatele. Uživatel pak může sledovat odkazy na stránce na jiné dokumenty nebo dokonce posílat informace zpět na server.

Celosvětová webová stránka vznikla v roce 1989 jako informační integrátor, v rámci něhož byla drtivá většina informací dostupných na internetu přístupnější a konzistentnější na různých platformách. Standardní formou WWW informací je hypertext, který umožňuje propojení různých dokumentů, případně umístěných na různých serverech, v různých částech světa.

Hypertext je kódován jazykem HTML, který obsahuje sadu kódovacích značek, které jsou interpretovány klienty WWW na různých platformách. Protokol používaný pro přenos informací na WWW je http, což je aplikační protokol, který má objektivitu pro podporu distribuovaných, kooperativních a hypermediálních informačních systémů.