Etické a morální

Co je etické a morální:

Ve filosofickém, etickém a morálním kontextu mají různé významy . Etika je spojena s odůvodněným studiem morálních hodnot, které řídí lidské chování ve společnosti, zatímco morálka je zvyky, pravidla, tabu a konvence zavedené každou společností.

Termíny mají odlišný etymologický původ. Slovo "etika" pochází z řeckého "ethos", což znamená "způsob bytí" nebo "charakter". Již slovo "morální" má původ v latinském výrazu "morales", což znamená "relativní vůči zvyklostem".

Etika je souborem poznatků získaných z vyšetřování lidského chování, když se snaží vysvětlit morální pravidla racionálním, uzemněným, vědeckým a teoretickým způsobem. Je to úvaha o morálce.

Morálka je soubor pravidel uplatňovaných v každodenním životě a neustále využívaný každým občanem. Tato pravidla řídí každého jednotlivce, řídí své činy a úsudky o tom, co je morální nebo nemorální, správné nebo špatné, dobré nebo špatné.

V praktickém smyslu je účel etiky a morálky velmi podobný. Oba jsou zodpovědní za budování základů, které budou řídit chování člověka, určovat jeho charakter, altruismus a ctnosti a vyučovat nejlepší způsob, jak jednat a jednat ve společnosti.

Chcete se dozvědět více o tomto tématu? Podívejte se na tyto příklady etiky a morálky.