Zóna volného obchodu

Co je zóna volného obchodu:

Zóna volného obchodu je regionálním ekonomickým blokem tvořeným několika zeměmi, s cílem snížit nebo odstranit cla mezi členskými zeměmi. Cílem oblasti volného obchodu je stimulovat obchod mezi zúčastněnými zeměmi.

Zóny volného obchodu byly vytvořeny po druhé světové válce, kdy vedle formování velkých ekonomických bloků několik zemí spojilo své síly do geopolitických a ekonomických organizací, které formovaly regionální ekonomické bloky různých typů, včetně volného obchodu s cílem snížit nebo odstranit cla.

Kromě zón volného obchodu byly vytvořeny celní unie (otevření vnitřních trhů mezi členskými zeměmi nebo s vnějšími národy) nebo společné trhy (volný pohyb osob, mechaniky, služeb a kapitálu).

Mezi bloky volného obchodu patří Mercosul (Společný trh jihu), který byl vytvořen v roce 1991 s cílem vybudovat zónu volného obchodu, odstranit celní překážky a celní unii. Členy Mecosul jsou: Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay a Venezuela.

Další informace o ekonomických blocích.