Příjmy a výdaje

Co jsou recepty a výdaje:

Výnosy a náklady jsou zpravidla účetním a finančním studiem, kde se učí, že výdaje jsou vynakládány přímo nebo nepřímo na generování příjmů, ať už pro fyzické nebo právnické osoby.

Hlavním konceptem příjmů jsou výnosy z prodeje zboží nebo poskytování služeb.

Náklady jsou zase všechny náklady, které musí podnik získat za účelem získání příjmů. Některé příklady výdajů jsou platy, účet za vodu, světlo, telefon, daně a tak dále.

Viz také význam Účetnictví.

Koncepce receptu

Tržby jsou veškeré výnosy z prodeje zboží nebo služeb, ale ne všechny z prodeje nebo služeb, jako jsou nájemné, příjmy z finanční aplikace, úroky a podobně.

Veřejný příjem

Tržby nejsou nutně omezeny na společnosti, existují i ​​vládní příjmy, tzv. Veřejné příjmy.

Veřejné příjmy představují celkovou částku v hotovosti, kterou vybírá státní pokladna, zapracovaná do majetku státu, která slouží k úhradě veřejných výdajů a potřeb veřejných investic.

Koncepce nákladů

Výdaje jsou veškeré obecné výdaje související se správou a prodejem, jako jsou úroky, pokuty, kancelářské potřeby atd.

Rozdíl mezi náklady a náklady spočívá v tom, že náklady nemohou být přímo spojeny s konečným produktem.

Pro účetnictví představuje náklad snížení aktiv a zvýšení závazků; a stejně jako příjmy způsobují nárůst čistého jmění, náklady snižují jeho hodnotu.

Výdaje lze rozdělit na zálohové a neprovozní náklady. Náklady příštích období jsou uhrazeny předem a budou považovány za výdaje v následujícím účetním období, jakmile zaniknou. Neprovozní náklady jsou ty, které vyplývají z transakcí nezahrnutých do hlavní nebo doplňkové činnosti, které tvoří předmět společnosti.

Porovnání výnosů a nákladů nastává při výpočtu výsledku roku, který je bilancí srovnání mezi nimi, po cyklu operací ve společnosti, pokud je výsledek kladný, společnost má zisk, pokud je výsledek negativní. utrpěl zranění.