Městská oblast

Co je Urban Zone:

Městská zóna je prostor obsazený městem, charakterizovaný nepřetržitou výstavbou a existencí městské infrastruktury, která zahrnuje soubor veřejných služeb, které obyvatelstvu umožňují život.

Městská infrastruktura se skládá z několika prvků, jako jsou zásobování vodou, kanalizační služby, dodávky elektřiny, školy, nemocnice, silniční systém, policejní práce, volnočasová místa atd.

Města se obvykle vyvíjejí z jádra, které tvoří centrum města. Kromě toho, obytné čtvrti, průmyslové oblasti a tak dále. Městská oblast není ve všech městech stejná. Každý má svůj vlastní vzhled a liší se od ostatních velikostí, reliéfem, rozložením ulic, vykonanými aktivitami, dosaženým pokrokem, počtem lidí, kteří tam bydlí, atd.

Některé městské oblasti se objevily v blízkosti námořních přístavů, což znamenalo začátek zkoumání oblasti. V Brazílii, Salvadoru, Riu de Janeiru, Recife a dalších starověkých městech označila místa, kde Portugalci začali zkoumat brazilské území.

V plánovaných městech jsou jednoznačně odděleny hlavní sektory, jako tomu bylo v případě Brasílie, která byla postavena na břehu umělého jezera, které je správním centrem země. Rezidence, obchod a průmysl, banky a služby se nacházejí ve zvláštních sektorech a dodržují plán, který dal městu původ.