Sloučenina zájmu

Co jsou složené úroky:

Složené úroky jsou úroky z určitého období přidané k kapitálu pro výpočet nového úroku v následujících obdobích.

Složená úroková sazba je součástí finančních matematických disciplín a konceptů a tento zájem představuje procentní podíl.

Vzorec složeného úroku lze zapsat prostřednictvím odměny účtované hotovostním úvěrem. Hodnota dluhu je vždy opravena a úroková sazba je vypočtena z této částky.

Režim složeného úroku je nejběžnější ve finančním systému a nejužitečnější pro výpočet každodenních problémů.

Současný finanční systém používá režim složeného úroku, neboť ve srovnání s jednoduchým úrokovým režimem nabízí vyšší ziskovost, neboť složené úrokové sazby jsou meziměsíční, a to podle kumulativní výše kapitálu a měsíčního příjmu.

Složený zájem je široce používán v obchodě, jako v bankách. Složená úroková sazba se používá v odměňování spořicích účtů a nazývá se „úroky z úroků“ .

Složené úroky z předmětů finanční matematiky jsou obvykle vypočítávány a používány pomocí kalkulačky HP 12C, ale můžete také vyřešit výpočty a vzorce v aplikaci Excel.

Jednoduchý zájem

Úroky jsou jednoduché, pokud je sazba definována na základě počáteční výše úvěru, bez dopadu úroků na úroky.

Další informace o významu zájmu.