Zygote

Co je to Zygote:

Zygota nebo vejce je diploidní buňka vyplývající ze spojení jader dvou vzájemně kompatibilních buněk. Je produktem sexuální reprodukce .

U zvířat se zygota nazývá vajíčko a je výsledkem spojení dvou gamet, je to buňka schopná uchovávat genetické vlastnosti rodičů a může vytvářet všechny buněčné linie dospělého organismu.

Zygota je buňka tvořená fúzí mužských a ženských gamet, která způsobí vznik, diferenciací a embryogenezí, novému druhu tohoto druhu, nejprve ve formě embrya. Ve specifickém případě lidské bytosti má zygota 23 párů chromozomů, tj. 46.

V rostlinách bude zygota vyvolávat sporofyt, fázi, která produkuje spory; klíčení těchto spór vede ke vzniku gametofytů schopných produkovat haploidní gamety.

U spermatofytů se zygota nejprve stává embryem uvnitř semene, zatímco v pteridofytech se zygota vyvíjí přímo do dospělé rostliny.

V houbách, zygote je buňka vyplývat z fúze jádra dvou sexuálně slučitelných hyphae a dává svah zygospore, který produkuje nové hyfy jehož jádra pokračují k meiosis a vytvářet spory schopné vyvíjet se v nových haploid jednotlivcích.

Viz také význam hnojení a embryonálního vývoje.