s Pracovní dny

Jaké jsou dny v týdnu:

Všechny pracovní dny jsou všechny, u nichž není pozastavena práce, s běžným provozem zařízení zboží a služeb. Obvykle se toto časové období pohybuje od pondělí do pátku .

V závislosti na okolnostech však může být sobota považována za pracovní den. Například pro výplatu mezd je tento den považován za užitečný.

1. července - pátek (1. pracovní den)

2. července - sobota (2. pracovní den)

3. července - neděle (nepracovní den)

4. července - pondělí (třetí pracovní den)

5. července - úterý (4. pracovní den)

6. července - středa (5. pracovní den)

Na druhou stranu pro banky a jiné finanční instituce není sobota nutně hodnocena jako pracovní den.

Z tohoto důvodu, pokud splatnost připadne na sobotu, neděli nebo svátek, a to není zaplaceno, nebudou v první pracovní den následující den účtovány žádné částky ani úroky.

Stručně řečeno, lze říci, že pracovním dnem je každý, kdo nespadá na neděli a / nebo na dovolenou.

Podle článku 216 nového občanského soudního řádu (zákon č. 13.105 ze dne 16. března 2015) není v sobotu, nedělích a svátcích žádný soudní spis.