Země

Co je národ:

Národ je setkání lidí, obvykle stejné etnické skupiny, kteří mluví stejným jazykem a mají stejné zvyky, a tvoří tak lidi.

Národ je držen pohromadě zvyky, tradicemi, náboženstvím, jazykem a národním vědomím.

Prvky území, jazyka, náboženství, zvyků a tradice samy o sobě nepředstavují charakter národa.

Dominantou musí být přesvědčení o kolektivním životě, tj. Když se obyvatelstvo cítí být organismem nebo seskupením, na rozdíl od jiných, s vlastním životem, zvláštními zájmy a potřebami.

Národ neruší ani v případě, že je rozdělen do několika států, protože několik národů se sjednotí pro vytvoření země.

Například v Brazílii máme domorodý národ a černošský národ, který bez ohledu na zeměpisnou polohu zůstává jednotný, protože má podobné vlastnosti původu, kultury, zvyků, náboženství a tak dále.

Stát a národ

Stát je politická forma, přijatá lidmi s politickou vůlí, a národ existuje bez jakéhokoli druhu právní organizace, znamená to pouze lidskou látku, která ji tvoří, jedná v jejím jménu a ve svých vlastních zájmech.

Další informace o významu státu.