Jednostranné

Co je jednostranné:

Jednostranné je něco, co se nachází pouze na jedné straně, která se nakloní pouze na jednu stranu nebo slouží pouze jedné straně. Slovo unilatral je tvořeno předponou “uni”, který znamená “jeden”, “jeden”, plus slovo “postranní” významová strana.

Jednostranné opatření je takové, které slouží pouze důvodům a zájmům pouze jedné ze zúčastněných stran.

Jednostranné osvětlení je takové, které je nasměrováno pouze na jednu stranu a osvětluje pouze jednu stranu.

Strážný jednostranný, je opatrovnictví dětí, když spadne na jednoho z rodičů, po oddělení páru.

V právní oblasti je jednostranný typ smlouvy, v níž má vůči jedné straně povinnosti pouze jedna strana. Jednostranné vyjednávání je rozhodnutí, které má pouze jednu stranu, jedná se o typ vyjednávání, kde jsou zájmy jednoho z účastníků oceňovány na úkor druhé strany, to znamená, že bez účasti jiné osoby se jedná o jednu stranu. rozhodnutí, které se jeví jako nejvhodnější.