Grantor

Co je Grantor:

Poskytovatel je intervenující jako zainteresovaná strana s veřejnou smlouvou, slibem smlouvy nebo jiným typem smlouvy. Poskytovatel je ten, kdo uděluje skutek, a je to ten, kdo ho přijímá.

Když osoba udělí plnou moc, udělí někomu pravomoc vykonávat je v jeho jménu. Když je právo nebo moc převedeno na někoho, daná osoba dává.

Když vláda vydá povolení nebo povolení k prozkoumání konkrétního místa, jednotlivec obdrží dotaci, v takovém případě je vláda poskytovatelem a ten, kdo o to požádá, je poskytovatel.

Poskytovatel je právním termínem latinského původu používaným v obchodních smlouvách, aby určil strany, které zasahují do určitého podniku.

Ve smlouvách, namísto uvedení jména stran v celém textu, se termíny „1. poskytovatel“ nebo „2. poskytovatel grantu“ používají k označení obou stran (smluvního partnera a dodavatele).

Udělil a grantor

Jak již bylo řečeno, zadavatel je jednotlivec, který grant uděluje, zatímco odevzdání je ten, kdo ho přijímá.

Zjistěte více o významu Granta a Grantora.