Averbace

Co je anotace:

Ověření je úkon nebo účinek záznamu, záznamu, záznamu . Je to zápis na okraj titulu nebo záznamu .

Potvrzením je přenesení veřejné moci, kterou vykonávají notáři, s pravomocí zaznamenávat soudní rozhodnutí v zápisech podaných v notářích, úkony, které budou zasahovat do obsahu rejstříku.

Ověření je úkon, který upravuje obsah záznamu a provádí se soudním rozhodnutím, a tento postup poskytuje právní úkony publicitě, účinnosti a bezpečnosti.

V přepravním pojištění je potvrzením prohlášení o stavu zboží ve stavu rizika, se všemi vysvětleními týkajícími se přepravy, cesty a specifikace značky, množství, typu a hodnoty ohroženého zboží.

Registrace a registrace

Obvykle lidé zaměňují registraci s registrací, nicméně registrace je akt, ke kterému došlo u notářů, narození, sňatků, úmrtí, emancipací, interdikcí, nepřítomnosti, předpokládané smrti, volby národnosti, což není případ potvrzení.

Svatební výročí

Příkladem je případ sobášního listu zapsaného v notářském úřadu, kdy nastane soudní odluka (rozvodová registrace), rozhodnutí bude zapsáno, tj. Zaznamenáno ve třetím a posledním sloupci knihy záznamů.

Předtuchy

Předběžná registrace stanovená v článku 615-A občanského soudního řádu (CPC) může být učiněna pouze v průběhu prováděcí fáze soudního řízení, nikdy během fáze hodnocení procesu.