Zé Alley

Co je to Zé Alley:

Zé Ruela je slang pro adjektivizaci pasivní osoby, která nemůže myslet na řešení, jak vyřešit obtížnou situaci. Může být také osobou bez moudrosti, která je pomalá v uvažování.

Termín Zé Ruela se používá v různých společenských třídách, pro různé typy lidí, ať už jsou členy velké společnosti, souseda nebo číšníka baru. Obecně, Zé Ruela je jednotlivec bez postoje, s nízkou schopností řešení problémů a nedostatečným zapojením do úkolů, které vyžadují odpovědnost.

Zé Ruela je ten, kdo je nezadaný do extrému, je vždy nespokojen se vším a nemá proaktivní postoj, dává přednost odchodu, jak je vidět, jak to je, lze také říci, že je to dobrý subjekt.

Ve většině situací, Zé Ruela je pejorativní adjektivum, a většina lidí nelíbí být volán to.

Zjistěte více o významu pejorativní.

Ve společnostech je Zé Ruela zodpovědná za mnoho problémů manažerů, protože obvykle kontaminuje jejich prostředí, nepřispívá k rozvoji společnosti ani ke zdravým mezilidským vztahům.