Monopol

Co je Monopoly:

Monopol je nesporné vykořisťování podniku nebo průmyslu na základě výsady . Je to majetek nebo právo v exkluzivním charakteru. Má-li být monopol vlastnictvím nebo zneužíváním zneužívání, je prodávat výrobek nebo službu bez konkurence vysokými cenami . Od řeckých monos, který znamená “jeden” a “ polein ” význam “prodávat”.

Zastavení monopolu je situace, kdy v dodávce určitého produktu nebo služby dominuje jediná společnost. To je, když trh je ovládán monopolní strukturu, a ne zákony trhu, zaručující to super zisk. Většina zemí má soubor zákonů, které mají zabránit vzniku monopolu.

Monopoly vznikají v důsledku zvláštních charakteristik daného trhu nebo vládní regulace. Donucovací monopol znamená, že křivka poptávky po aktivu je negativně nakloněna, protože poptávka firmy a poptávka na trhu jsou stejné.

Oligopoly

Zatímco v monopolu neexistuje konkurence, oligopol je charakterizován skupinou společností, které dominují určitému sektoru ekonomiky nebo výrobku uváděnému na trh. Často ukládají zneužívající ceny a vylučují možnost konkurence prostřednictvím akvizice malých podniků.

Obyčejné je, že oligopolní společnosti zavádějí kvóty produkce (které zvyšují ceny) a územní rozdělení spotřebitelského trhu mezi sebou, aby zvýšily míru zisku. Trend směřující k oligopolizaci je především v sektorech ekonomiky, které vyžadují velké investice, jako je automobilový, chemický a farmaceutický průmysl atd.