Workshop

Co je Workshop:

Workshop je setkání skupiny zájemců o konkrétní téma . Může to být také aktivita k diskusi na téma, které je zajímavé pro každého.

Workshop je druh semináře, diskusní skupiny nebo kolokvia, který klade důraz na výměnu myšlenek a demonstrace a aplikace technik a dovedností.

Osoba, která se zúčastní workshopu, má v úmyslu se naučit některé věci (často praktické) týkající se daného tématu.

Workshop je odlišný od přednášky, v některých specifických oblastech, protože v dílně je publikum pozváno k aktivní účasti na akci a nejsou pouhými diváky, komunikují s tím, co se děje.

Workshop je praktičtější a jeho realizace vyžaduje otevřenost k dialogu řečníka nebo instruktora a publika.

Obecně se jedná o výstavu nebo přehlídku práce, která se obvykle provádí na jiných místech, než jsou obvyklé, jako jsou farmy, střediska, turistická místa, hotely a mnoho dalšího, takže lidé mohou opustit svou komfortní zónu.

Tam jsou workshopy na širokou škálu témat, jako je divadlo, vaření, osobní obrany, kreativní psaní, fotografie, dramaturgie a tak dále.

Viz také význam přestávky na kávu a semináře.