Locus

Co Locus znamená:

Locus je latinské slovo, který doslovně znamená “místo”, “pozice” nebo “místo” .

Tento termín může být použit v různých smyslech a pro různé oblasti, jako je psychologie, genetika, matematika, fonetika a tak dále.

V matematice a geometrii, lokus je lokus skládající se z množiny bodů ve vesmíru, které mají určitou matematickou vlastnost. Mohou to být geometrická místa s křivkami, povrchy a tak dále.

V psychologii je lokus klasifikován v místě kontroly, což je očekávání jednotlivce v rozsahu, v jakém jsou jejich posily pod vnitřní kontrolou (osobní úsilí, kompetence) nebo vnějškem (ostatní lidé, štěstí, šance atd.) .

Osoba, která má převážně vnitřní místo, cítí se více pod kontrolou nad svým vlastním životem, snadněji dosáhnout osobního úspěchu, výměnou za mnohem větší poptávku po sobě.

Osoba s vnějším místem kontroly má pocit, že vnější faktory mají větší kontrolu nad životem, vyžadují více druhých a mají větší emoční závislost.

Gene locus

Locus v genetice je pevné umístění na chromozomu, kde se nachází určitý gen nebo marker.

Organizovaný seznam známých lokusů chromozomu se nazývá genetická mapa, což je proces určování lokusu pro daný fenotypový charakter.

Další informace o významu genu.