Název společnosti

Co je sociální zdůvodnění:

Název společnosti je jméno a podpis, kterým je znám obchodní podnik, ať už se jedná o společnost s ručením omezeným nebo anonymní společnost.

Název společnosti je právní atribut, který se objevuje v listině nebo v zakládací listině k identifikaci právnické osoby a prokázání její právní ústavy.

Sociální důvod se používá ve formálním, správním a právním smyslu. Obchodní jméno se používá při podání dokladu, jako je výplatní listina, která je dána pracovníkovi nebo vydání bankovního šeku, nebo účast na soudním řízení.

Společenským důvodem je název, pod kterým právnická osoba své činnosti individualizuje a vykonává.

Název společnosti a název společnosti

Společenský název se liší od názvu podniku nebo obchodního jména, s nímž může být společnost uznána veřejností, což se nazývá fantázní jméno.

To znamená, že jméno fantasy je populární název společnosti a může nebo nemusí být podobné názvu.

Registrace jmen fantazie musí být provedena na Národním institutu průmyslového vlastnictví (INPI).

Není možné vytvářet nebo registrovat společnosti s podobnými názvy, takže je důležité, aby příslušný orgán zaregistroval společnost, aby provedl vyhledávání, aby ověřil, zda název již existuje.