Spáchat

Co je Envidar:

Zahrnout smysl k tomu, abychom se používali s odhodláním nebo odhodláním, aby se za něco snažili maximálně věnovat, hledat výzvu. Angažovanost je soustředění akcí na definovaný cíl a nevzdávání, dokud není dosaženo.

Závidět znamená také nabídnout pouze jako projev laskavosti, bez skutečného záměru být přijat.

Envidar je výraz, který je také součástí dialektu obyvatelstva, které žije v Rio Grande do Sul, Brazílie, které používají k mluvení, když se bude hrát jednotlivec, sázka, riziko hry.

Některé věty, ve kterých se používá sloveso správně:

"Na druhé straně se budeme snažit růst našeho partnera."

"Investoval prostředky potřebné k dosažení svého cíle."

"Zkoušející by měl dělat svou vědu k řešení problémů."

"Museli by strávit mnoho hodin, aby vyřešili konflikt."