Selhání

Co je selhání:

Selhání je anglický jazyk, jehož význam je "selhání" nebo "selhání". Použití termínu označuje stav nebo podmínku neplnění požadovaného cíle. Je klasifikován jako opak úspěchu nebo úspěchu.

V technologii je porucha porucha nebo abnormální stav určité součásti, zařízení, subsystému nebo systému, které mohou bránit jeho provozu podle plánu. Když se například pokusíte spustit operační systém Windows, když je systém nerozpoznán systémem, zobrazí se fráze "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER", vložte další disk do systému a Klávesu ENTER).

Termín selhání závisí na kontextu, ve kterém se používá, a může být relativní k určitému pozorovateli nebo systému víry. Situaci považovanou za selhání na jedné straně lze považovat za úspěch na straně druhé. Stejně tak může být míra úspěchu nebo neúspěchu v situaci odlišná, pokud je pozorují různí pozorovatelé.