Edital

Co je Edital:

Oznámení je písemný akt, ve kterém jsou uvedena rozhodnutí, varování, citace a další oficiální oznámení .

Vyhlášky jsou obvykle zveřejňovány na veřejných místech nebo inzerovány prostřednictvím oficiálního tisku, obvykle ve velkých cirkulačních novinách, pro všeobecné znalosti nebo pro některé zainteresované strany.

Tam je několik druhů ediktů, který být dáván jejich vlastní jména se spoléhat na jejich účel. Veřejné oznámení může sdělit citaci, prohlášení, smlouvu, výjimku, nabídku na práce, služby, ceny a tak dále.

Nejběžnějšími nebo nejoblíbenějšími nařízeními jsou však veřejné zakázky, které upravují všechny faktory a kroky selektivních procesů, jakož i nezbytné kompetence pro jejich provádění.

Související vyhledávání

Oznámení o citaci je oznámení, které předvolá obžalovaného procesu, který je v nejistém místě, aby se před uvedeným procesem prezentoval na místě určeném vyhláškou, aby učinil svůj protest.

Další informace o významu citace.

Oznámení o vyhlášení

Prohlášení je dokument vydaný matrikou, kdy novomanželé, kteří o manželství požádali, pobývají v různých městech s různými matrikami.