Heteronomie

Co je Heteronomie:

Heteronomie znamená závislost, podřízení, poslušnost . Je to systém etiky, podle kterého normy chování přicházejí zvenčí.

Slovo heteronomie je tvořeno z řeckého kořene " hetero ", což znamená "různé", a " momos ", což znamená "zákon", proto je přijetí norem, které nejsou naše, ale které uznáváme jako platné pro vedení našeho vědomí rozezná morální hodnotu našich skutků.

Heteronomie je podmínkou odevzdání hodnot a tradic, je pasivní poslušností celním úřadům konformismem nebo strachem ze zřeknutí se společnosti nebo bohů.

Heteronomie je opakem autonomie, tvořené z řeckého radikálu „já“, což znamená „samo o sobě“, což je svoboda a nezávislost, je schopností samosprávy, je majetkem, kterým chce člověk zvolit jejich chování.

Autonomie nepopírá jeho vnější vliv, podmíněnost a determinismus, ale v člověku nahrazuje jeho schopnost přemýšlet o omezeních, která jsou na něj kladena, a která, pozorovaná, mu dávají směr, kterým se řídit.

Viz také: význam Anomie.