Briefing

Co je Briefing:

Briefing je soubor informací, sbírka dat pro rozvoj práce. Souhrn anglického slova význam v angličtině. Jedná se o dokument obsahující popis situace značky nebo společnosti, její problémy, příležitosti, cíle a zdroje k jejich dosažení.

Instruktáž je proces používaný v administrativní oblasti, komunikačními profesionály, public relations a reklamou. Instruktáž je základem procesu plánování.

V reklamní agentuře je briefing jednou ze základních fází reklamního procesu. Jedná se o průběžný a kumulativní proces ve všech fázích plánování reklamy. Rozeznává průchod informací od jedné osoby k druhé, zejména od zadavatele reklamy k výkonnému pracovníkovi a od toho k ostatním odborníkům zapojeným do procesu. Dobrý briefing by měl být co nejkratší, ale pokud je to nutné.

Existuje několik modelů briefingu, ale neexistuje žádný připravený model, každá agentura nebo firma má své vlastní a to nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Existuje několik položek, které jsou nezbytné pro sestavení dobré instruktáže, jako je historie společnosti, marketingový problém, který se vyskytuje, cíle, akční plán, cílová skupina, které chce organizace dosáhnout, geografické oblasti zájmů a omezení, jako jsou termíny a náklady.

Aby byla instruktáž úplnější, stále se přidávají další položky, jako je makro analýza, ekonomická syntéza, spotřeba kultury produktů, benchmarking, SWOT maticová analýza a kompletní diagnostika.