Obžerství

Co jsou Gluttonies:

Obžerství je kvalita žroutů, někdo, kdo má žravost, je jedinec, který s voracity; chamtivost. Gulas je obvykle přebytek jídla nebo pití, nadměrné připevnění k některým lahůdkám.

Existují dva typy obžerství: biologická obžerství, které pochází z dysfunkce těla, a 2% světové populace trpí touto chorobou zvanou "kompulzivní porucha příjmu potravy".

Druhým typem je filosofická nebo duchovní obžerství, které vychází z možnosti „volby pro lůno“, což je náboženská možnost.

Ve starověkém Římě, Římané byli zrádní žrouti. Oni byli slavní v historii pro vynikající bankety, ve kterém oni jedli, než oni nemohli vydržet to déle. Pak šli k nejbližšímu oknu, rozložili všechno, co bylo požito, a vrátili se ke stolu, aby se znovu najili.