Klany

Co jsou klany?

Clans je skupina lidí sjednocená protože jistého stupně příbuznosti a počtu řádků, definovaný potomkem obyčejného předka. Vztah příbuznosti kravaty může být pouze symbolické povahy, některé klany sdílejí společného "předurčeného" předka, který je symbolem klanové jednoty, a když tento předek není člověk, je to zvířecí totem.

Obecně, příbuzenství se liší od biologického vztahu, protože to také zahrnuje přijetí, manželství a jiné genealogické pouta. Klany mohou být snadněji popsány jako podskupiny kmenů a obecně představují skupiny 7000 až 10 000 lidí.

Klan pochází z gaelského slova, což znamená "děti". Klan je rozšířená forma slova clann, a moci být překládán “rodinou”.

Existuje několik klasifikací klanů. Někteří jsou patrilineal, znamenat, že členové jsou spojení s mužskou rodovou linií, jiní jsou matrilineal, když členové jsou spojeni s ženskou rodovou linií a tam jsou ještě “bilaterální” klany, který být všichni potomci většího předka, oba mužský a ženský \ t ženský