Řízení

Co je správa:

Správa vychází z pojmu vláda a může mít několik výkladů v závislosti na přístupu. Podle Světové banky je „správa věcí veřejných způsobem, jakým je vykonávána moc při řízení sociálních a ekonomických zdrojů země pro rozvoj, a schopnost vlád plánovat, formulovat a plánovat politiky a provádět funkce “.

Správa může být synonymem pro vládu, orgán suverenity, za který je zodpovědná celková politika země, a je nejvyšším orgánem veřejné správy. Řízení se však může týkat také opatření, která vláda přijala k řízení dané země.

Dobrá správa věcí veřejných má osm hlavních rysů: právní stát, transparentnost, odpovědnost, orientace na konsenzus, rovnost a inkluzivnost, účinnost a efektivnost a odpovědnost.

Správa a řízení společnosti

Existuje také korporátní řízení společností, což je soubor procesů, nařízení, rozhodnutí, zvyků, myšlenek, které ukazují způsob, jakým je tato společnost nebo společnost řízena nebo řízena.

Správa IT

Správa IT je soubor postupů, standardů přijatých vedoucími pracovníky, manažery, techniky a IT uživateli organizace s cílem zajistit účinné kontroly, rozšířit procesy zabezpečení a výkonu.