Dobře

Co je dobré:

Dobré je anglické slovo a v portugalštině znamená "dobré" . Tento termín má několik významů, v závislosti na způsobu, jakým je používán.

Dobrý může být rozdíl mezi "dobrým" a "zlým", ale také "dobrým" a "špatným".

Příklad: " Toto jídlo je tak dobré ".

Dobrý je také široce používán v ekonomice, když se odkazuje na konkrétní typ výrobku.

Další příklad použití tohoto slova je výraz “ forma dobra, ” který byl popis použitý Platem v dialogu s Socrates.

Pro Platona to bylo cílem poznání, že lidé jsou povinni „hledat dobro“, ale že lidé v této procházce ne vždy uspějí.

Existuje několik dalších významů a aplikací pro slovo dobré, jako je dobré ráno, dobrá práce, dobrá pro vás, mimo jiné. Normálně, tento termín, doprovázet další slovo, vyjadřuje pozitivní význam o určité věci nebo situaci.

Příklad: " Užijte si dobrý den".

V Brazílii je dobře známa společnost Good Card, což je organizace, která se specializuje na poskytování služeb v oblasti kreditních karet a platebních karet s možností odečítání mezd.

Viz také význam GG WP.