Bity

Co jsou to bity:

Bit je nejmenší jednotka informací, která může být uložena nebo přenášena v datové komunikaci, a bit může převzít pouze dvě hodnoty, například 0 nebo 1. Počítače mají příkazy, které testují a manipulují s bity, tyto příkazy jsou násobky bitů, které se zase nazývají bajty.

Byte má osm bitů a těchto osm bitů lze také nazývat oktety. Když se odkazuje na násobky bitů, jako je kilobit (kb), megabit (Mb) a gigabit (Gb), je zde několik výrazů. Pro bit je použito malé písmeno "b" a pro bajt se používá velké "B" (kB, MB, GB).

Hodnota bitu je uložena jako elektrický náboj v paměťovém zařízení, ale může být také fyzicky reprezentována různými prostředky, například elektřinou, optickými vlákny nebo v přehrávačích disků a rekordérech, elektromagnetickými vlnami, jako jsou v bezdrátových sítích).

Objem provozu na počítačových sítích je obvykle popsán v bitech za sekundu.