WWF

Co je WWF:

WWF je zkratka pro World Wide Fund for Nature, která je zkratkou pro World Wildlife Fund a Nature, je mezinárodní nevládní organizací (NGO) s cílem zachovat, vyšetřovat a obnovit životní prostředí. Ve Spojených státech a Kanadě je stále nazýván starým názvem Světový fond pro ochranu přírody.

WWF byla založena v roce 1961 ve Švýcarsku skupinou vědců zabývajících se devastací přírody. Název byl změněn v roce 1986, protože nevládní organizace rozšířila a rozšířila oblast své činnosti, protože se stará o ochranu životního prostředí jako celku, a to nejen zvířat, ale zkratka zůstala zachována.

WWF se sídlem ve Švýcarsku se stala světovým lídrem v ochraně a ochraně životního prostředí, ale má kanceláře po celém světě. Nevládní organizace je podporována lidmi různého prostředí a je největší nezávislou organizací svého druhu na světě, s více než 5 miliony členů pracuje ve více než 90 zemích s více než 1300 projekty ochrany životního prostředí.

WWF sama vydává a vydává knihy, časopisy a brožury, které se věnují ochraně životního prostředí, stejně jako boj proti ničení lesů, lovu ohrožených zvířat, znečištění a plýtvání přírodními zdroji.